የመረጃ ደህንነት ዳይሬክቶሬት

vየዳይሬክቶሬቱ መግለጫ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሳይንስና ቴክኖሎጅ ኤጀንሲ የመረጃ ደህንነት ዳይሬክቶሬት ለከተማ አስተዳደሩ አስፈፃሚ ተቋማት ክፍተትን መሰረት ያደረገ የመረጃ ደህንነት የማጎልበት እና የማስተዳደር ፤ የመቆጣጠር  ፤የመደገፍ ዓላማ ይዞ የተቋቋመ ነው፡፡

vየዳይሬክቶሬቱ ዋና ዋና ተግባራት

 • የመረጃ ደህንነት ኢንስፔክሽን ማከናወን
 • የመረጃ ደህንነት  ሲስተሞችና ኢንፍራስትራክቸሮች ማልማት
 • የመረጃ ደህንነት  ሲስተሞች ላይ የኮንፍግሬሽን ስራዎች መስራት
 • የመረጃ ደህንነት  የድዛይን ስራ መስራት
 • በመረጃ ደህንነት  ላይ የድጋፍና ክትትል ስራ መስራት
 • በሲስተሞች ላይ የመረጃ ጥቃት የሎግ ኦዲት መስራት(Proactive/reactive)
 • የመረጃ ደህንነት   ስጋቶችና ችግሮች በመለየት የጥገና አገልግሎት መስጠት
 • በመረጃ ደህንነት  ላይ ፊተሻ  የማድረግና የማስተካከያ እርምጃ  መስራት 
 • የመረጃ ደህንነት ፖሊስ  ማዕቀፎች  እና ስታንድርድ ማዘጋጀት
 • የመረጃ ደህንነት ስርዓትና ጥበቃ ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን መስጠት
 • የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና የመረጃ ደህንነት ኦዲት ስራ መስራት
 • የኢንፎርሜሽን ደህንነት ስጋት አስተዳደደር ስርዓት በየተቋማቱ መዘርጋት
 • ተከታታይ የኢንፎርሜሽን ደህንነት ስጋት ተጋላጥነት ደሰሳ ትናቶች ማከናወን